Република България се намира в Югоизточна Европа. Разположена е в източната половина на Балканския полуостров. Има граница с Черно море на изток, с Гърция и Турция на юг, със Сърбия и Република Македония на запад, и с Румъния на север, разделена от река Дунав.

 

Население

По данни на Националния статистически институт населението на България, с емигрантите, през 2005 г. е било 7 720 000 души. 83,9 % от населението са българи, като двата най-големи други етноса са тези на турците (9,4 %) и на ромите (4.7 %). Останалите 2 % включват арменци, руснаци, румънци, украинци, гърци и евреи. По официални данни населението на страната намалява с около 45 000 души на година.

 

Култура

България  има 1300-годишна история. В нея са положени основите на кирилицата - азбука, създадена най-вероятно от Св. Климент Охридски и кръстена на неговия учител и създател на глаголицата Св. Кирил Философ. Нейни осъвременени варианти се използват в българския, руския, македонския, сръбския, украинския и беларуския език, както и в много други държави от бившия СССР, Азия и Източна Европа.

 

Климат

Климатът на страната е умеренo континентален (от 2 000 до 2 400 слънчеви часа годишно) с четири сезона: студена и понякога влажна зима със снеговалежи и средна температура от 0° C, топла и по-често влажна пролет, горещо, сухо лято със средни температури 23° C и топла слънчева есен. Средната годишна температура е 10.5° C.

 

Валута

Паричната единица на България е левът. Курсът на лева е фиксиран към еврото, в следствие на действащия в България валутен борд, 1.95583 лева = 1 евро.

 

Политика

През 2004 г. България приключи преговорите с Европейския съюз и от 1 и януари 2007 г. тя е пълноправен неин член. Въпреки предвижданията за възход в българската икономика правителството все още е изправено пред проблемите, свързани с високия процент безработица, ниския жизнен стандарт и корупцията в държавната администрация.

 

Туризъм

Туризмът е един от основните отрасли на икономиката в България. Страната е богата на културни и исторически забележителности. Най-развит е туризмът по Черноморието и в планините. Най-известните морски курорти са Златни пясъци, Слънчев бряг, Албена, Несебър и Созопол, а най-известните планински са Боровец, Пампорово и Банско.

 

>>Още полезна информация за България